tisdag, november 20, 2007

Och ja, vi skrev om det även när det gällde hundratals

Vi sitter på morgonmöte. Det spelar ingen roll vilken tidning det hade vart. Någon föreslår att vi skriver om katastrofen i bangladesh. En annan ser frågande ut. Som ett svar på det outtalade frågetecknet förklara en tredje 'ja, det är uppe i femsiffriga dödstal nu'. Frågetecknen är utredda.
Men den fadda känslan av att vi räknar katastrofer utanför vår värld i storleksordning kommuner istället för personer är påtaglig.

Inte konstigt, men mycket anmärkningsvärt.

Inga kommentarer: